19 جولای, 2024

تدوین «دانشنامه هزاره» تاکنون از طریق کمک‌های مردمی و فروش جلد نخست دانشنامه مقدور شده است. در حال حاضر جلد دوم دانشنامه در مراحل پایانی قرار دارد. با مساعدت مالی خود در ادامه و تکمیل این طرح پژوهشی ماندگار سهم بگیرید.

برای کمک مالی کلیک کنید.