15 جولای, 2024
رونمایی-جلد-اول

معرفی دانشنامه هزاره

با پایه‌گذاری بنیاد دانشنامۀ هزاره در سال‌ ۱۳۹۱ ش، طرح تدوین و نگارش دانشنامۀ هزاره با مشورت‌های متعدد با مؤلفان و پژوهشگران در افغانستان، ایران و اروپا پیش برده شد و سرانجام در سال ۱۳۹۳ ش با راه‌اندازی دفتر و مشخص‌‌شدن ساختار مدیریتی و علمی دانشنامه، گام‌های عملی برای گردآوری منابع، شناسایی مدخل‌ها، تدوین شیوه‌نامه و مدخل‌نگاری برداشته شد.
با تکمیل نسبی مرحلۀ مدخل‌یابی و گردآوری منابع در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، روند جذب مؤلفان و توزیع مدخل‌ها در سال ۱۳۹۵ آغاز شد. بنیاد دانشنامه با برگزاری نشست‌های متعدد و معرفی دانشنامه به علاقمندان دنشنامه در سال ۱۳۹۶ موفق شد سرمایۀ لازم را برای اجرای طرح نگارش جلد اول دانشنامه فراهم کند. با جذب مؤلفان بیشتر کارِ نگارش و تدوین جلد اول دانشنامه از بهار ۱۳۹۶ آغاز شد و تا خزان ۱۳۹۷ ادامه داشت و سرانجام جلد اول دانشنامه در زمستان ۱۳۹۷ از چاپ برآمد و رونمایی آن در شهرهای مختلف جهان برگزار شد.

اجزای مقاله

مقالات دانشنامۀ هزاره از نوع امضادار است؛ یعنی نام مؤلف در ذیل مقاله می‌آید. مقالات دانشنامه شامل موارد زیر است:
۱. عنوان مدخل؛
۲. آوانگاری (مدخل‌هایی که نام محلی هستند و گویش هزارگی باید در آن‌ها حفظ شود)؛
۳. شناسه، عبارتی که معرف مدخل است؛

شیوه نامه

مجموعه قواعد و اصول دربارۀ انتخاب، تصویب و نگارش مدخل‌های دانشنامه در قالب «شیوه‌نامۀ دانشنامۀ قوم هزاره» نوشته شده است. بخشی از این شیوه‌نامه برای مؤلفان است که در تألیف مدخل‌های دانشنامه و گردآوری معلومات و داده‌های معتبر راهنمایی خواهد کرد و بخش دیگر آن راهنمای جامع برای شورای علمی و گروه‌های ویراستاران علمی و ارزیابی است تا مقالات و مدخل‌های تدوین‌شده را بر اساس آن ارزیابی علمی کنند.

گسترۀ موضوعی

مدخل‌های دانشنامۀ هزاره در 35 موضوع دسته‌بندی و ثبت شده است:
۱. آب‌های معدنی؛
۲. آبدات (مزارها، قلعه‌ها، پیکره‌ها و مجسمه‌های باستانی)؛
۳. احزاب، گروه‌ها و انجمن‌ها؛
۴. مراکز آموزشی و فرهنگی و کتابخانه‌ها؛