15 جولای, 2024

بنیاد دانشنامه هزاره

بنیاد دانشنامه هزاره یک نهاد پژوهشی مستقل و غیرانتفاعی است که در سال‌ ۱۳۹۱ ش با همفکری و مشاورۀ گروهی از استادان دانشگاه و پژوهشگران در کابل پایه‌گذاری شد. از آن زمان بنیاد در افغانستان و سایر کشورهای جهان فعالیت‌ دارد. فعالیتهای اصلی دانشنامه و به‌ویژه تحقیقات میدانی از طریق دفتر مرکزی آن در کابل صورت می‌گیرد. هدف اصلی از تشکیل بنیاد دانشنامه تدوین دانشنامۀ هزاره است. بنیاد دانشنامه از فعالیت‌هایی چون گردآوری، آرشیو، طبقه‌بندی و نشر اسناد تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و هنری حمایت می‌کند و همچنین در فراهم آوردن تسهیلات لازم در جهت دسترسی همگان به اطلاعات و منابع پژوهشی و ارانه خدمات فرهنگی- اجتماعی یاری خواهد کرد.

 

 

اصول اساسی بنیاد دانشنامۀ هزاره

بنیاد دانشنامه یک نهاد علمی و پژوهشی است که فعالیت‌ها و عملکردهای آن براساس معیارهای علمی تنظیم می‌شود. بنیاد از هرگونه گرایش مذهبی، قومی و منطقه‌ای پرهیز می‌کند. برابری جنسیتی، احترام به ارزش‌های انسانی و حقوق بشر در تمام امور تشکیلاتی و فعالیت‌های عملی بنیاد رعایت می‌شود.

 

 

تشکیلات بنیاد دانشنامه

ارکان بنیاد دانشنامه عبارت‌اند از: الف) هیئت مؤسسان؛ ب) هیئت مدیره ؛ ج) هیئت امنا؛ د) شورای علمی.
فعالیت‌های هریک از ارکان چهارگانۀ بنیاد در طرزالعمل‌های جداگانه تنظیم شده است.

الف) هیئت مؤسسان:شامل افرادی است که در اساس‌گذاری، تشکیل و سازماندهی نقش داشته‌اند. مهم‌ترین وظیفۀ هیئت مؤسسان تدوین و تنظیم سیاست‌گذاری‌های کلی بنیاد دانشنامه هزاره است.

ب) هیئت مدیره:هیأت مدیره بخش اجرایی بنیاد دانشنامه است که برای اداره و تنظیم امور و فعالیت‌های بنیاد تشکیل شده است و انتخاب اعضای آن بر عهدۀ هیئت موسسان است. مهم‌ترین وظیفۀ آن برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های اجرایی، پژوهشی، اقتصادی و فرهنگی با هماهنگی هیئت مؤسسان است. اعضای هیئت مدیره بنیاد عبارت است از: محمداسلم جوادی, نبی‌ خلیلی، حسن رضایی، طاهر شاران، اسدالله شفایی، ابوطالب مظفری و حمزه واعظی.

ج) هیأت امنا؛به منظور تضمین سلامت و شفافیت مالی فعالیت‌های بنیاد و استفاده از حداکثر توانمندی‌ و ظرفیت‌ جامعه، هیئت امنای بنیاد دانشنامۀ هزاره از میان افرادی دارای شهرت نیک و فعال در زمینه‌های اجتماعی، علمی، اقتصادی و مدنی تشکیل شده است. اعضای کنونی هیأت امنا که روند گسترش آن جریان دارد، به قرار زیر است: عبدالعظیم احمدی، حسین دانش، اسدالله زیرک، کریم مرادی، امین مهاجر و صبرینا میرزاد.

د) شورای علمی: شورای علمی دانشنامه بخشی از سازمان علمی دانشنامه است. شورای علمی بنیاد، مدیریت، برنامه‌ریزی و نظارت بر فعالیت‌های علمی ـ پژوهشی دانشنامه را به عهده دارد.
بنیاد دانشنامه اساس‌نامه مبسوط دارد که فعالیت‌های هریک از ارکان چهارگانۀ بنیاد در آن مشخص شده است.