15 جولای, 2024
hazaranica-entrys-of-v1

مدخل‌های حرف آ (۱۱۷ مدخل)

آب ‏ایستادۀ غزنی / دریاچه‌ای در ولسوالی ناهور غزنی
آب‏‌باز / حرفه
آب‌‏پَرتاب / قریه‌ای در ولسوالی زاری ولایت بلخ
آب‏‌جوش ‏زرد / از غذاهای محلی
آب‏‌چِلِک / نوعی پرنده
آب‏‌چِیرْتَک / بازی
آب‌‏خانه / قریه‌ای در ولسوالی شیخ‌علی ولایت پروان
آب‌خور / قریه‌ای در ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل
آب‏‌خورک ده‏ویران / قریه‌ای در ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز
آب‌دانَه / قریه‌ای در ولسوالی مالستان ولایت غزنی
آب‌‏دَرَه / قریه‌ای در ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل
آبْ‏‌دَرَه / قریه‌ای در ولسوالی بَنُوِ اَندَراب ولایت بغلان
آب‌‏رَنگ / قریه‌ای در ولسوالی سرخ‌پارسای ولایت پروان
آبرو / قریه‌ای در ولسوالی بلخابِ ولایت سرپل
آبشار / ولسوالی در ولایت پنجشیر
آبْرُوشو / قریه‌ای در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی
آبْشِین / پایتخت غرجستان تاریخی
آب‌‏قُول / منطقه‌ای حد فاصل ولسوالی‌های لعل و پنجاب
آب‏‌کلان / منطقه‌ای در ولسوالی سانچارک ولایت سرپل
آبْ‏‌کَمَرِی / ولسوالی در ولایت بادغیس
آب‌‏گرمک / قریه‌ای در ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز
آبَه‏‌میرزا / دمبوره نواز و خواننده
آپُو / بازی کودکانه
آتش افروختن بر سر قبر / رسم، مربوط به دفن مردگان
آته / تیرهای از طایفۀ دای‌میرکَشَه در ولسوالی جاغوری
آتش اَلْغُو / رسم قدیمی در هزاره‌جات
آتش‏‌خانه / قسمتی از فضای خانه‌ها در هزاره‌جات
آجَر / قریه‌ای در ولسوالی کَهمَرد ولایت بامیان
آجَه / شاخه‌ای از طایفۀ دایچوپان
آجَه‌‏گَک / باور. دربارۀ نوروز
آجَه‏‌گَک / معدن آهن در ولایت بامیان
آجه‏‌گک / کوتلی در حد فاصل بامیان و بهسود
آجَیْ‌‏پِیرَک / نمایش سنتی
آخرین / کتاب. مجموعه شعر
آخرین شاخه / کتاب، مجموعۀ داستان کوتاه
آخرین نسل / کتاب، مجموعۀ خاطرات جنگ
آخُوچَیْ / نوعی رقص
آخوند بزرگ شیرداغ / مدرس و عالم دینی
آخوند دَهْمَرْدَه / عالم دینی و مدرس
آخوند خراسانی / عالم دینی و نویسندۀ کتاب کفایۀ الاصول
آخوند زریافته / عالم دینی و مدرس
آخوند کَلان، علی‏‌شفا / عالم دینی و خوشنویس
آخوند کوه‌‏بیرونی / عالم دینی
آخوند محمداسحاق / عالم دینی
آداب عمرۀ قِران / کتاب. دربارۀ عمره‌های پیامبر اسلام
آدمی پرنده نیست / کتاب، مجموعه شعر
آدینه‏‌محمد / از طایفۀ میرقولی
آزاد، ریحانه / فعال سیاسی و اجتماعی
آزاد، سید انور / خواننده و دمبوره‌نواز
آزاد کابلی / شاعر و نویسنده
آزادی / جریدۀ حزبی
آذَرَک شاری، حمزه / رهبر شورش شیعیان خراسانی در برابر عباسیان
آذَرْکَه / قریه‌‌ای در ولسوالی میرآمور ولایت دایکندی
آرمان، عباس / داستان‌نویس و روزنامه‌نگار
آروین، محمدایوب / نویسنده و روزنامه‌نگار
آریانا / ماهنامۀ دانشگاهیان افغانستان
آریان‏پور، محمدعلی / عالم دینی و پژوهشگر تاریخ
آستانه‌‏کلان / قریه‌ای در ولسوالی آبشار ولایت پنجشیر
آسیاب آبی / صنعت سنتی
آسیاب بادی / صنعت سنتی
آسیابان / پیشه و حرفه
آسیاب دستی / صنعت سنتی
آسیاب هندو / قریه‌ای در ولسوالی سوزمه‌قلعه ولایت سرپل
آسیب‌‏شناسی ادبیات عاشورایی / کتاب، پژوهش در موضوع شعرهای عاشورایی
آشار / رسم همیاری مردم هزاره
آش اَبُودُرْدا / از غذاهای محلی
آشتی در شاهنامۀ فردوسی و برخی حماسه‏‌های دیگر / کتاب، پژوهش ادبی
آش سرکوچه / از غذاهای محلی
آشک / از غذاهای آبپز
آشْکارآباد / قریه‌ای در ولسوالی شهرستانِ ولایت دایکندی
آشنایی با بناهای تاریخی افغانستان / کتاب، در موضوع جغرافیا
آشنایی با حوزه‏‌های علمیۀ شیعیان افغانستان / کتاب، در معرفی مدارس…
آغاز و فرجام جنبش‌‏های سیاسی در افغانستان / کتاب، در موضوع جنبش‌ها…
آغور قول / قریه‌ای پراکنده در ولسوالی خرم سرباغ ولایت سمنگان
آغَه / عنوانی برای زنان اشراف
آغِیل‌‏داری / مجموعه مناسبات مردمی
آغیل‏‌میانه / منطقه‌ای در خُرَم سارباغ ولایت سمنگان
آفتاب / بنیاد فرهنگی
آفتاب بی‌‏غروب / کتاب، مقالات دربارۀ سید مصطفی کاظمی
آفتاب جوزجان / کتاب، دربارۀ یحیی ابن زید
آقابزرگ کرمانی / عالم دینی و فعال اجتماعی
آقاصوفی‏ بالا / منطقه‌ای در ولسوالی آب‌کمری ولایت بادغیس
آقاصوفی‏ پایین / قریه‌ای در ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس
آقْ‌‏رُباط / کوتل، از معابر هندوکش در شمال غرب بامیان
آق‏‌سقال / از طایفۀ حاجی خان ارزگان
آقْ‏کُپْرُک / علاقه‌داری و ساحه‌ای تاریخی در ولایت بلخ
آل اَرْغون / خاندان حاکم هزاره‌جات، کابل، قندهار
آل بانِیْجُوْرْ / خاندان حاکم در بامیان
آل شنسب / سلسلۀ حاکمان محلی هزاره‌جات
آل شِیْثْ / خاندان نظامی _ اجتماعی در هزاره‌جات
آل کَرْتْ / خاندان حاکم از جیحون تا رود سند
آلوگَگ / قریه‌ای در ولسوالی ده‌صلاح ولایت بغلان
آمورتک / منطقه‌ای در ولسوالی سرخ پارسای ولایت پروان
آموقول / قریه‌ای در ولسوالی شیبر ولایت بامیان
آموزش احکام / کتاب، رسالۀ فقه عملی
آموزۀ مهدویت در عرفان اسلامی / کتاب. با موضوع مهدویت
آموزه‏‌های عرفانی از منظر امام علی / کتاب، در تطبیق برخی مفاهیم عرفانی
آنتی کِرایْسْت / مجموعه شعر
آنجلیکا / کتاب، در رابطه کوچی‌ها و هزاره‌ها
آن روزها رفتند / کتاب، مجموعۀ نامه‌های نویسندگان و شاعران
آن سوی خط سبز / کتاب، رمان اجتماعی
آوای انقلاب / کتاب، مجموعه شعر
آوای مهاجر / مجلۀ سیاسی، اجتماعی و ادبی
آودورزادگی / رابطۀ اجتماعی، نوعی رقابت میان پسرعموها
آو قُروت / از غذاهای محلی
آهسته رفتن چاقو / کتاب، مجموعه شعر
آهنگ / نشریه سیاسی فرهنگی
آهَنْگَر / قریه‌ای در ولسوالی دِه‌صَلاح ولایت بغلان
آهنگران / از قلعه‌های تاریخی ولایت غور
آهنگری / یکی از مشاغل رایج در هزاره‌جات
آهُوشکار / بازی
آهوی همیشه دویده در من / کتاب، مجموعه شعر
آینه‌‏اندازی / از رسوم عاشقانه
آینَه مُصاف / رسم، مربوط به عروسی
آیین / منطقه‌ای در ولسوالی قَره‌باغ ولایت غزنی
آیینه در آیینه / کتاب، ترجمۀ شعر
آیینۀ حکمت / کتاب، شرح حکمت‌های نهج‌البلاغه

مدخل‌های حرف الف (۴۱۷ مدخل)

اَبْدالْ / منطقه‌ای در ولسوالی ورس ولایت بامیان
ابدالی، باباحسن / از سرسلسله‌های سادات افغانستان
ابراهیم / از میران شورشی دورۀ امیر عبدالرحمان
ابراهیم / تاجر. از مردم افشار کابل
ابراهیم، استاد خلیل / عالم مذهبی و فعال سیاسی
ابراهیم اُوقی / از سران طایفۀ کَمْسان ارزگان
ابراهیم بیگ / از میران هزارۀ سرجنگل
ابراهیم بیگ سیاه‏‌خوله / از میران شورشی دورۀ امیر عبدالرحمان
ابراهیم‏ بیگ، نرگس / از میران شورشی دورۀ امیر عبدالرحمان
ابراهیم‏ خان بیگلربیگی / حاکم هرات و باخرز و جام
ابراهیم‏ خان گاوسوار / از رهبران ضدحکومتی و فعال سیاسی
ابراهیم زوار / از سران مالستان و جاغوری
ابراهیم سلطان / از میران هزاره در پشی و شیرداغ
ابراهیمی، حسن / شاعر و خبرنگار
ابراهیمی، عیدمحمد / عالم دینی، فعال سیاسی
ابراهیمی، غلامرضا / شاعر و پژوهشگر ادبی
ابوالبرکات / عارف و عالم دینی
ابوالقاسم رساله‏‌دار / از جنگجویان دوره استقلال
ابوالمعجن / از میران سرخ و پارسا و ترکمن
ابوذر انقلاب / کتاب، دربارۀ صادقی نیلی
ابوذر سرپلی، ابراهیم / فعال اجتماعی و سیاسی
ابوذر غزنوی، حسین‌‏علی / فرمانده مخالفین حکومت
ابوشریف، سلمان / فرمانده مخالفین حکومت
ابوعلی بن محمد بن سوری / از امرای سلسلۀ غوریان
ابول بیگ / از میران سنگتخت دایکندی
ابول مهتر / از میران منطقۀ دایَه در زمان عبدالرحمان خان
ابو محمد، محمد بن ابونصر / از شاران سلسلۀ غرجستان
ابونصر محمد بن اسد / از شاران (شاهان) غرجستان
اَپْسَقال / مقام دولتی و کنایه از شخص کلانکار
اتحاد انقلاب اسلامی افغانستان / تشکل سیاسی نظامی
اتحادیۀ علمای افغانستان / گروه سیاسی با رویکرد مذهبی
اتحادیۀ مجاهدین اسلامی افغانستان (شاخۀ مقصودی) / تشکل سیاسی نظامی
اتحادیۀ مجاهدین اسلامی افغانستان (شاخۀ حاجی غلام‏رسول) / تشکل سیاسی نظامی
اَتْلَکْ / بازی
اَتَن / نوعی رقص
اتنوگرافی هزاره‏‌ها و انقلاب ثور / کتاب، قوم‌شناسی و جغرافیا
اجرستان / یکی از ولسوالی‌های ولایت غزنی
اجوبة المسائل / کتاب، راهنمای امتحانی طلاب علوم دینی
احسانی، احمدعلی / عالم دینی و فعال سیاسی
احسانی، اسدالله / عالم دینی و فعال سیاسی
احسانی تمرانی / فعال سیاسی و اجتماعی
احسانی، رمضان‏علی / عالم دینی و فعال سیاسی
احسانی، سید احمدحسین / فعال سیاسی، فرهنگی
احسانی، صفدرعلی / عالم دینی و فعال سیاسی
احسانی، محمدجان / عالم دینی و فعال سیاسی
احسانی، عباس / فرمانده جهادی و فعال سیاسی
احسانی، عبدالعظیم / عالم دینی، فعال اجتماعی
احسانی، محمدصفر / عالم دینی، فعال سیاسی
احسانی، محمدمحسن / عالم دینی و متنفذ اجتماعی
احکام البنوک / کتاب فقهی در زمینۀ بانک‌داری اسلامی
احمدا / قریه‌ای در ولسوالی خوگیانیِ ولایت غزنی
احمد بیگ کورگه / از خانهای دایکندی
احمد خان / از بزرگان ارزگان
احمد، سید احمد / از باتورهای دورۀ حبیب‌الله کلکانی
احمد، سید احمد / از سادات جِغَتُوی غزنی
احمد علی / از سیاست‌مداران دورۀ ظاهرشاه
احمدعلی بیگ / از سران منطقۀ سرقولِ یکه‌اُولَنگ
احمدعلی بیگ قاضی / از سران چنارتوی ارزگان
احمدعلی خان / از بزرگان هزارۀ غزنی
احمدعلی خان، کرنیل / از میران شورشی دورۀ امیر عبدالرحمان
احمدعلی خان، جنرال / از رتبه‌داران نظامی
احمدعلی‏خان قزلباش / کوتوال هرات در زمان عبدالرحمان خان
احمدقلی خان / از خان‌های هزارۀ قلعه‌نو و بادغیس
احمد نائب / یکی از بزرگان گیزاب ارزگان
احمدی، اکبر / نمایشنامه‌نویس و کارگردان
احمدی بلندی، سید حیدر / شاعر و فعال فرهنگی.
احمدی خُلبَرگ / عالم دینی، فعال سیاسی
احمدی دره‏‌صوفی، احمد‏علی / عالم دینی و فعال اجتماعی
احمدی رشاد، عصمت‌‏الله / نویسنده
احمدی، سلطان‏‌علی / ارباب و متنفذ محلی
احمدی، سید علی‌‏بابا / عالم دین و فعال اجتماعی
احمدی، سید محمدعلی / مدرس و عالم دینی
احمدی، نادر / شاعر، نویسنده و روزنامه‌نگار
احمدی، ضامن‌‏علی / عالم دینی، فعّال سیاسی
احمدی، علی‏‌شفا / مدرس و مبلغ دینی
احمدی، محمدامین / فعال اجتماعی‌ سیاسی و استاد دانشگاه
احمدی، محمدحسن / مستندساز
احمدی، محمدناصر / رئیس شرکت عمران
احمدی، مریم / شاعر
احمدی، معصومه / از شاعران مهاجر در ایران
احمدی‏نژاد بلخابی، سید حسن / پژوهشگر، عالم دینی
احوال شخصیۀ شیعیان افغانستان / کتاب، در موضوع حقوق شخصی
احیاگر شیعه در افغانستان / کتاب، دربارۀ سید میرعلی حجت کابلی
احیای هویت / کتاب، هشت سخنرانی عبدالعلی مزاری
اخپوتی / قریه‌ای در ولسوالی مالستان ولایت غزنی
اخترمحمد خان / فعال اجتماعی و متنفّذ قومی
اختری، محمدامین / فرمانده مخالفین حکومت
اخته‏خانه / قریه‌ای در حاشیۀ شهر فیروز کوه، ولایت غور
اَخْضَرات / منطقه‌ای در ولسوالی پنجابِ ولایت بامیان
اخگر، قسیم / فعال سیاسی، نویسنده و روزنامه‌نگار
اخلاصی، خادم‏حسین / عالم مذهبی و فعال سیاسی
اخلاقی، عبدالحسین / فعال سیاسی
اخلاقی، علی‏رضا / محقّق و مترجم
اخلاقی، محمد اسحاق / عالم دینی و فعال سیاسی
اخلاقی، محمدعلی / فعال سیاسی و استاد دانشگاه
اخوان‏المسلمین؛ نهضتی که به تاریخ پیوست / کتاب، دربارۀ جنبش‌های اسلامی
اَخِی / شاخه‌ای از طوایف شهرستان و وَرس
ادبیات معاصر / فصلنامۀ فرهنگی، ادبی و هنری
ادبیات مقاومت / گونه‌ای در ادبیات افغانستان
ادیب خاوری / شاعر، عارف و طبیب
ادیبی، محمدابراهیم / عالم دینی و متنفذ اجتماعی
اذان ‏گفتن در گوش نوزاد / رسم، از آئین‌های تولّد
اراکُوزِیا / نام بخشی از هزاره‌جات در قدیم
ارباب / سِمَت اجتماعی
ارباب‏امین / قریه‌ای در ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس
ارباب‏خان / قریه‌ای در ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز
ارباب خَچَیْ، / فعال اجتماعی
اربزتو / قریه‌ای در ولسوالی ارزگان خاص ولایت ارزگان
اَرْبِیشا / قریه‌ای در ولسوالی پل‌حِصار ولایت بغلان
ارتباط انسان و هستی و گفت‏‌وگوی تمدن‏‌ها در قرآن / کتاب، در موضوع انسان‌شناسی
اَرَرْ / نوعی صنوبر
ارزش‏ها / گاه‌نامۀ فرهنگی‌ سیاسی
ارزگان / ولایت
ارزگان خاص / ولسوالی در ولایت ارزگان
ارزگان در دورۀ عبدالرحمان خان / جنگ سه ساله
ارزگان و آوارگی / آوارگی هزاره‌ها بعد از جنگ
ارزگان و اسیری / اسیری و بردگی هزاره‌ها بعد از جنگ
ارزگان و واگذاری / واگذاری مناطق به پشتون‌ها بعد از جنگ
ارزگانی / از طایفه‌های بزرگ هزاره
ارزگانی، سلمان‏علی / خطاط، و فعال اجتماعی
ارزگانی، قربان‏علی / فرمانده مخالفان حکومت، فعال سیاسی
ارزگانی، محمد / خوشنویس
ارزگانی، محمدافضل / عالم مذهبی و مورخ
ارشاد / تشکل سیاسی و نظامی
ارشاد النسوان / نشریۀ سیاسی فرهنگی
اَرْغَلِی / نام نوعی آهو
اَرْغَنْداب / دریا، یکی از شاخه‌های دریای هلمند
اَرْغَنْداب / ولسوالی در ولایت زابل
اَرْغَنْدَه / قریه‌ای در ولسوالی پغمان ولایت کابل
ارگ خیرالله بیگ / بناهای تاریخی
ارگ دختر پادشاه / از آبدات تاریخی در ولایت غور
اُرْگُوماجْ / نوعی غذای گوشتی
اِرْگِی / قریه‌ای در ولسوالی میرآمور ولایت دایکندی
اِرْگِی / قریه‌ای در ولسوالی میرآمور ولایت دایکندی
اِرَم / باغ تاریخی
ارمغان یزدانی / مجموعه شعر
اَرِیُو / از غذاهای محلی
ار‏ه‏کش / قریه‌ای در ولسوالی نهرین ولایت بغلان
اُزبَک / از طوایف هزاره
از جنس پریشانی / کتاب، مجموعه شعر
از شاخۀ انجیر / کتاب. مجموعه شعر
از شکار لحظه‏‌ها تا روایت قلم / کتاب، چهار سفرنامه
از طابران تا شهر سلیمان / کتاب، چند سفرنامه
از طنین رنگ / کتاب، مجموعۀ شعر
از غربتی به غربت دیگر / کتاب، سفرنامۀ حج
از محرم تا حوت: قبلۀ خون / کتاب، دربارۀ جنگ‌های غرب کابل
از مسکو تا پیتوشکی / کتاب، ترجمه رمان روسی
از مولانا تا نیچه / کتاب، در موضوع فلسفۀ تطبیقی
از یاد رفتن / کتاب، داستان بلند
اَژدَرخُو / افسانه
اژدهای بامیان / پدیدۀ طبیعی
اژدهای بهسود / منظره طبیعی
اسب / از حیوانات پرکاربرد در زندگی و فرهنگ مردم
اسبان آتش‌‏نفس / افسانه
اسب ابلق / افسانه
اسب‏‌دوانی / مسابقه و سرگرمی
اِسپَرزَه / گیاهی با خواص دارویی و درمانی
اِسْپُوک / قریه‌ای در ولسوالی میرآمور ولایت دایکندی
اِسْپِیْچْ / قریه‌ای در ولسوالی بَنُو اَندَرابِ ولایت بغلان
استاد کلبی / از طایفۀ برلاس
استاندارد تفکر اسلامی / کتاب، در مسایل دینی
استبداد و آزادی / کتاب، در مباحث معرفتی و دینی
استخوان بدل / رسم، از شیوه‌های ازدواج
استفتائات جدید آیت‏الله محقق کابلی / کتاب، در بارۀ فقه جعفری
استقامت / مجلۀ سیاسی، اجتماعی و دینی
اسحاق برگید / از معترضان دورۀ حبیب‌الله کلکانی
اسدالله بیگ / از سران هزارۀ بهسود
اسدالله خان / از سران هزارۀ شیخ‌علی
اسدالله خان / از میران هزاره‌جات
اسدی، محمدجمعه / عالم دینی و فعال سیاسی
اسس‌‏البنک الاسلامی / کتاب، بانکداری اسلامی
اسطورۀ شکسته / کتاب، تحلیلی دربارۀ عبدالعلی مزاری
اسکان / قریه‌ای در ولسوالی میرآمور ولایت دایکندی
اسکندرخان / از رهبران هزاره‌های جام و باخَرز
اسکندر و گل‏رخسار / افسانه
اَسْکَنَه / ابزار نجاری
اسلام / دین اکثریت مردم افغانستان و هزاره‌ها
اسلام / شاخه‌ای در ولسوالی جِغَتُو
اسلام در مقابل انحطاط و غرب زدگی معاصر / کتاب، در موضوع اسلام سیاسی معاصر
اسلام، معارف، فرهنگ، سیاست / کتاب، در حوزۀ دین‌شناسی
اسلام مکتب توحید / تشکل سیاسی فرهنگی
اسلام مکتب توحید / نشریۀ سیاسی و اجتماعی
اسلام و حکومت / کتاب، در موضوع حکومت اسلامی
اسلامی، محمدشهاب / فیلم‌ساز و عکاس
اسلحه‏‌سازی / صنعت. شغل و حرفه
اسلوب جدید در شناسایی تجوید / کتاب، در تجوید
اسماعیل / از طایفۀ انده و رستم یکه‌اُولَنگ
اسماعیل / قریه‌ای در ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل
اسماعیل بابه / از سران هزاره جاغوری
اسماعیل خان / از سران شیخۀ ارزگان
اسماعیل خان / از خان‌های ارزگان
اسماعیل خان هزاره / از صاحب‌منصبان دورۀ ناصرالدینشاه قاجار
اسماعیلیه / شاخه‌ای از مذاهب شیعۀ امامیه
اُشْتُرخار / گیاهی با خواص دارویی و درمانی
اُشْتُرْلُوگ / بازی
اَشْتَرْلَیْ / ولسوالی، ولایت دایکندی
اَش‏خوجَه / شاخه‌ای از طایفۀ دایکلان
اشرفی، شازیه / شاعر و فعال اجتماعی
اشعۀ زرین (تذکرۀ عرفای غزنین) / کتاب، در شرح احوال عرفای غزنین
اشک گلثوم / کتاب. مجموعه داستان کوتاه
اشْکَمِشْ / ولسوالی در ولایت تَخار
اَشْکَه / قریه‌ای در منطقه داوود ولسوالی جاغوری
اَشْیار / از قلعه‌های تاریخی غرجستان
اُشیدَم / شاخه‌ای از کوه بابا در بامیان
اصغری، محمدجمعه / عالم دینی و فعال اجتماعی
اَصْغِیر / منطقه‌ای در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی
اصول جامعه‏‏‌شناسی تبلیغ در افغانستان / کتاب، دربارۀ شیوه‌های تبلیغ دینی
اصول دین در پرتو نهج‌‏البلاغه / کتاب، دربارۀ آموزه‌های کلامی نهج‌البلاغه
اصول و فروع دین / کتاب. آموزش مسائل اعتقادی
اعتصام / نشریۀ سیاسی اجتماعی
اعتمادی، جان‏علی / عالم دینی، فعال سیاسی
اعتمادی، چمن‌‏شاه / وکیل دورۀ شانزدهم ولسی جرگه
اعتمادی، عوض‏علی / نویسنده، فعال فرهنگی
اعتمادی، محمدعوض / نویسنده و عالم دینی
اعتمادی، مصطفی / فعال سیاسی
اِعراب سورۀ فاتحه / کتاب، دربارۀ تجزیه و ترکیب سورۀ فاتحه
اعراب و توضیح عوامل ملامحسن / کتاب، در نحو زبان عرب
اُغرِه‌‏قُول / قریه‌ای در ولسوالی خُرَم سارباغ ولایت سمنگان
اُغُور / ابزار خانگی
اغوردره / قریه‌ای در ولسوالی کشم ولایت بدخشان
اُغُورسَنگ / قریه‌ای در ولسوالی دوشی ولایت بغلان
افتخاری، رحمت‏‌الله / عالم دینی، فعال سیاسی
افتخاری، علی‌‏یاور / فعال سیاسی و فرهنگی
افسانۀ مغول‌‏دختر و اَرَب‌‏بچه / کتاب، تحقیقی در یکی از افسانه‌های عامه
افسانه‌‏های خیال / کتاب. مجموعۀ داستان کوتاه
افسانه‏‌های فولکلوریک غرجستان / کتاب، مجموعه افسانه
افشار / محل‌های در غرب کابل
افشار، علی‏‌حسین / نوازنده و آوازخوان محلی
افشار، محمدامین / عالم مذهبی و فعال سیاسی
افضل بیگ / از سران طایفۀ آبۀ یکه‌اُولَنگ
افضلی، اسدالله / مدرّس و عالم دینی
افغانستان، از جهاد تا جنگ‏‌های داخلی / کتاب، در زمینۀ سیاست در افغانستان
افغانستان، تاریخُها، رجالاتُها / کتاب، در زمینهٔ تاریخ افغانستان
افغانستان تبیین الگوی مطلوب نظام شهری / کتاب، در موضوع جغرافیای شهری
افغانستان در آزمون زمان / کتاب، تاریخی، آموزشی
افغانستان در غربت / کتاب. گزیدۀ شعرهای شاعران مهاجر
افغانستان در کلام امام خمینی / کتاب، مجموعه سخنان آیت‌الله خمینی
افغانستان رنگین‏‌کمان اقوام / کتاب، در حوزۀ قوم‌شناسی
افغانستان؛ سقف جهان / کتاب، دربارۀ افغانستان دهۀ پنجاه
افغانستان؛ قربانی رفقا و برادران / کتاب، دربارۀ جنبش‌های سیاسی
افغانستان معاصر و چالش سامان سیاسی / کتاب، دربارۀ مسائل سیاسی
افغانستان و حق بر توسعه / کتاب، در زمینۀ حقوق بشر
افغانستان و مداخلات خارجی / کتاب، در مسایل سیاسی افغانستان معاصر
افغانستان وطن من / کتاب، ولایات افغانستان برای کودکان
افق / ضمیمۀ نشریۀ تفاهم
افکاری، محمدکاظم / عالم دینی و فعال سیاسی
اقبال بیگ / از سران سه پای اجرستان
اقتدار ملی / هفته‌نامۀ سیاسی، ادبی، اقتصادی و اجتماعی
اقتصادیات بامیان / کتاب، در بارۀ وضعیت معیشتی مردم بامیان
اکبرشاه، سید / عالم دینی و متنفذ اجتماعی
اکبرشاه / از بزرگان یکه‌اُولَنگ
اکبری، خالق‌داد / تاجر و سیاست‌مدار
اکبری، لطیفه / فعال اجتماعی و سیاسی
اکبری، عبدالصمد / مدرس علوم دینی و فعال سیاسی
اکبری، عبدالله / شاعر و فعال فرهنگی
اکبری، محمد / فعال سیاسی و رهبر شاخه‌ای از حزب وحدت
اکبری، محمدتقی / شاعر و مستندساز
اکبری، محمدموسی / عکاس، گرافیست و نقاش
اکبری، محمدنور / (١٣٤٢ ش). فعال سیاسی
اکبری، محمدهاشم / عالم دین و فعال اجتماعی
اکبری، یاسین / فعال سیاسی و اجتماعی
اَکُوبَکُو / بازی
اکولوژی مناطق مرکزی / کتاب، اقتصاد و محیط طبیعی هزاره‌جات
اُگْرَه / از غذاهای محلی
اگری / قریه‌ای در ولسوالی ده‌صلاح ولایت بغلان
الاراضی / کتاب فقهی دربارۀ احکام زمین
اَلْبُرْزْکوه / رشته کوهی در شمال افغانستان
التتو / قریه‌ای در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور
اُلُغْ‏‌بَیگ / بنای تاریخی دورۀ تیموری
الفبایی بر لوح این زمانه / کتاب، یاداشت‌های ادبی
الفت کابلی، سید مجتبی / شاعر
الف لام میم دال / کتاب، مجموعه شعر
اَلْقَبْلُو / قریه‌ای در ولسوالی مالستانِ ولایت غزنی
اَلَکَه / قریه‌ای در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل
اَلَکْ لَرْگَرْ / قریه‌ای در ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی
الله‌‏داد بیگ / از سران قوم آبه یکه‌اُولَنگ
الله‎دوست / نوعی ترانۀ کار
الله‏‌یارخان / از خان‌ها و متنفذان ولسوالی شهرستان
اَلْمَیْتُو / منطقه‌ای در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی
اَلَوْدال / منطقه‌ای در ولسوالی شهرستان
اَلَوْدالْ / منطقه‌ای در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی
اُلُوما. / قریه‌ای در شیرداغ مالستان ولایت غزنی
اُلُومْ‌‏بَلَقْسان / منطقه‌ای در ولسوالی مالستان ولایت غزنی
الوم‌‏لالا / منطقه‌ای در ولسوالی خاک‌ایران ولایت زابل
اَلَهْ‏‌شِیْغَجِیْ / منطقه‌ای در ولسوالی ورس ولایت بامیان
اُلْیادْتُو / قریه‌ای در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی
اَلَیْ‏داد / بازی
الیله / بازی
اُمُّ‌‏البِلاد / محله‌ای در شهر مزار شریف
امامان شیعه از دیدگاه اهل سنت / کتاب، در باب عقاید شیعهٔ امامیه
امام بکری / بنای تاریخی
امام صاحب / ولسوالی در ولایت قندوز
امام صادق / پایگاه نظامی در منطقۀ علاءالدینی در غزنی
امام کلان / بنای تاریخی در غرب شهر سرپل
امامی / از رسوم رایج
اَمْباغ / نسبت زنان یک مرد به یکدیگر
امثال و حِکم مردم هزاره / کتاب، پژوهش فرهنگی
اَمْرُود / قریه‌ای در ولسوالی سیغان ولایت بامیان
امروز ما / مجلۀ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، خبری
امضاها / کتاب. گزیده داستان
اِمکه / قریه‌ای در ولسوالی سرخ پارسا ولایت پروان
امنی، صفرعلی / شاعر، روزنامه‌نگار
امید / قریه‌ای در ولسوالی میرآمور ولایت دایکندی
امید، ذوالفقار / فعال سیاسی اجتماعی
امیر بیگم چهارباغی / فعال سیاسی و اجتماعی
امیر خان / بزرگ طایفۀ مُرتی مالستان
امیرخان / از سران طایفۀ سلطان‌احمد ارزگان
امیرخان بیگ / از سران طایفۀ کرمعلی شیخعلی
امیر خربیدی / از میران حصۀ اول بهسود
امیر خسرو دهلوی / شاعر، و موسیقیدان
امیر، سید امیر / از سادات جغتوی غزنی
امیرمحمد / از سران طایفۀ سلطان‌احمد ارزگان
امیری، شیخ غلام‏حسین / عالم دینی
امیری، علی / استاد دانشگاه، فعال فرهنگی و سیاسی
امین / بنیاد فرهنگی، سیاسی
امین / ماهنامۀ فرهنگی، سیاسی، ادبی
امینی، ابراهیم / شاعر و روزنامه‌نگار
امینی، ابوذر / فیلم‌ساز
امینی ‏اشترلی حسین‏‌داد / فعال سیاسی و نظامی
امینی ترکستانی، امین / مدرس و عالم دینی
امینی شیخ‌میرانی / عالم دینی و فعال سیاسی
امینی، محمد / عالم دینی و مدرس
امینی، محمدسرور / عالم دینی و متنفذ اجتماعی
امینی، محمدعیسی / عالم دینی و فعاّل اجتماعی
اَنبُر / ابزار خانگی و صنعتی
اَنبُلاقْ / قریه‌ای در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی
انبیاخان تایمنی / از سران هزاره‌های غرب افغانستان
انجام‌‏شناسی تطبیقی بر اساس حكمت ملاصدرا و امام خمینی / کتاب، در حوزۀ الهیات
انجمن اسلامی دانشگاهیان افغانستان / تشکّل فرهنگی
انجمن خوش‏نویسان افغانستان / نهاد فرهنگی، هنری
انجمن شاعران انقلاب اسلامی افغانستان / تشکل ادبی مهاجران در مشهد
انجمن طلاب حرکت اسلامی افغانستان / تشکل فرهنگی، سیاسی و نظامی
انجیرهای سرخ مزار / کتاب. مجموعه داستان کوتاه
اِنْجِیلْ / یکی از ولسوالی‌های ولایت هرات
انداز بنداز / رسم مردمی
اندام مست خوش / کتاب، مجموعه شعر
اَنْدَرابْ / ولسوالی در ولایت بغلان
اندوه ما جهان را تهدید نمی‌کند / کتاب، مجموعه شعر
اَندَه / منطقه‌ای در ولسوالی یکه‌اٌولَنگِ ولایت بامیان
اندیشۀ معاصر / فصلنامۀ علمی تخصصی در حوزۀ فرهنگ
اَنْرُوکْ / قریه‌ای در ولسوالی بلخابِ ولایت سرپل
انسان کامل از نگاه امام خمینی و عارفان مسلمان / کتاب، در موضوع انسان…
انسان مسئول است / کتاب، در حوزۀ فلسفۀ اخلاق
انسان ملکوتی / کتاب، با در موضوع انسان کامل
انسانیت، تفسیر خواندنی / کتاب، در تفسیر قرآن
انسجام ملی افغانستان / حزب سیاسی
انصاری، امیرمحمد / فعال سیاسی و اجتماعی
انصاری مالستانی / فقیه و عالم دینی
انصاف / هفته‌نامۀ فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و خبری
انقلاب اسلامی به روایت تحلیل / کتاب، در موضوع تاریخ معاصر افغانستان
انقلاب کربلا از دیدگاه اهل ‏سنت / کتاب، تحلیل واقعه کربلا از دیدگاه اهل سنت
انکشاف ولایت مرکزی هزاره‌‏جات / کتاب، در حوزۀ جغرافیای هزاره‌جات
اَنگُشت شاه / تگابی در ولسوالی جویبار ولایت سرپل
اَنگُورَک / قریه‌ای در ولسوالی کیتی ولایت دایکندی
اَنْگُورِی / قریه‌ای در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی
اَنْگُوزَه / شیرۀ گیاهی با خواص دارویی
اُنُو / قریه‌ای در ولسوالی پلحصار ولایت بغلان
انور / از سادات یکه‌اُولَنگ
انوری، سید حسین / فعال سیاسی و نظامی
اَنوشْتَکِین / سر سلسلۀ خوارزم‌شاهیان
اُوبَه‌‏زَدَن / رسم
اُوبَه‌‏گَک / قریه‌ای در ولسوالی اَشتَرلَی ولایت دایکندی
اوت‏قول / منطقه‌ای در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی
اُوْجَی / قریه‌ای در ولسوالی مرکز بهسود ولایت میدان وردک
اَوْچِخِیْنْ / بازی
اُوخْلَیْ فال / از باورهای رایج درمیان عوام
اوحدی، محمدرضا / فقیه و مدرس
اورنگ، علی بابا / خوشنویس و نقاش
اُوروَه / نام تاریخی و اوستایی غزنی
اُورَی جان / دختر مامای عبدالخالق هزاره
اوسانه‏‌های مادرم / کتاب، مجموعه افسانه
اُوْشَدْ / مسابقۀ نشانه زنی
اُوغان و جَرمان / دو طایفهٔ هزاره در کرمان ایران
اُوق / منطقه‌ای در سیستان تاریخی
اُوقِی / طایفه‌ای در ولایت‌های غزنی و دایکندی
اوله / قریه‌ای در ولسوالی ارزگان خاص ولایت ارزگان
اولیا / قریه‌ای در ولسوالی سرخ پارسای ولایت پروان
اُوماچْ / از غذاهای محلی
اُوْنَیْ / منطقه‌ای در حد فاصل دره میدان و بهسود
اُوْنَیْ / کوتلی در حد فاصل حصۀ اول بهسود و بامیان
اُویْبُلاقْ / قریه‌ای در ولسوالی دره‌صوف ولایت سمنگان
اُویْغُور / شاخه‌ای از طایفهٔ دایزینیات در بادغیس
اهل قصور / کتاب، رمان سیاسی اجتماعی
ایاسِی / قریه‌ای در ولسوالی شیخ‌علی ولایت پروان
ایام بیگ / از بزرگان هزاره در دورۀ عبدالرحمان خان
اَیتَک / قریه‌ای در ولسوالی دوشی ولایت بغلان
اِیرْخَط / بازی
ایستادن شمۀ چای / باور
اِیسُوم‌‏تُمُور / از طوایف ساکن در ولسوالی بهسود مرکزی
ایل‌‏تُرکَکْ / قریه‌ای در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل
ایل‌‏حسین / قریه‌ای در ولسوالی آبشار ولایت پنجشیر
ایلخانی، صفورا / فعال سیاسی و اجتماعی
ایل‏‌دَراز / قریه‌ای در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل
ایل‌‏شفیع / قریه‌ای در ولسوالی آبشار ولایت پنجشیر
اِیلْمَرَه / منطقه‌ای در ولسوالی نهرشاهی ولایت بلخ
ایلنگ سبزک / قریه‌ای در ولسوالی ده‌صلاح ولایت بغلان
ایماق / طوایفی در ولایات بادغیس، هرات و غور
اینترنت در فنجان / کتاب، مجموعۀ شعر
این‏جا منم زنی با چادر سیاه / کتاب، مجموعه شعر
اینک دانمارک / کتاب. مجموعه داستان
این کفش‌‏های پیاده / کتاب، مجموعۀ شعر
اَیّو / بازی

مدخل‌های حرف ب (بت) (۸۵ مدخل)

باباخان / از بزرگان هزارۀ خراسان دورۀ قاجار
بابا خان / از طایفۀ کلنگیر در چورۀ ارزگان
بابا‏حاجی / شهرکی در حومۀ هرات
باخَرز / محل سکونت هزاره‏های خراسان
باباشاه / از ولایت غزنی
باباشاه بیگ / از میرانِ شنیه‌تخت دایکندی
بابا علی / قریه‌ای در ولسوالی آبشار ولایت پنجشیر
بابا علی / شاخه‌ای از طایفهٔ دایکلان در آبشار پنجشیر
بابا کریم / از بزرگانِ طایفۀ کرم‌علی در شیخ‌علی
بابُلاّ و مابُوب / نوعی نمایش محلی
بابُلی / شاخه‌ای از طایفهٔ دایفولاد
بابه / از شاخه‌های دستۀ آته، از طایفۀ دای‌مرکشه
بابه / منطقه‌ای در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی
بابه / عنوانی برای بزرگِ خاندان
بابه الف / از افسانه‌های رایج در میان مردم
بابه خارکش / از افسانه‌های رایج در میان مردم
بابه بیگ / کدخدای هزارۀ قلعه‌نو بادغیس
بابَه پَقِیرَک / نمایش محلی در جشن‌ها
بابه سقا / قریه‌ای در ولسوالی اندراب ولایت بغلان
بابه قَلَّغ / جدّ مردم شیخ‌علی
بابَه کَمال / شاخه‌ای از طایفۀ دای‌مرکشه
بابا ولی / از سادات صوفیه
بابه ‏ولی / پدر کلان بخشی از مردم ولسوالی ناهور
باتور / شاخه‌ای از طایفۀ دای‌دهقان
باتور / عیار و جوانمرد
باجْرَه / گیاهی خوراکی، علوفه‌ای و صنعتی
باجگاه / منطقه‌ای در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل
بابه‏داد / قریه‌ای در ولسوالی میرآمور ولایت دایکندی
بادام / محصول زراعی
بادام‏دره / قریه‌ای در ولسوالی اشکمش ولایت تخار
بادْغِیس / ولایت
باد گذر هزاره‏ها / قریه‌ای در ولسوالی اشکمش ولایت تخار
بادِیان / گیاهی با خواص دارویی و درمانی
بادیگارد / کتاب، مجموعه داستان
بارش، محب / فعال سیاسی و شاعر
بارتَنگ / گیاهی با خواص دارویی و درمانی
باریک / قریه‌ای در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی
بازار‏ آبشار / قریه‌ای در ولسوالی آبشار ولایت پنجشیر
با زبان تنهایی / کتاب، مجموعه شعر
بازخوانی زندگی سیاسی حضرت زهرا / کتاب، در موضوع تاریخ اسلام
بازعلی خان / جنرال و خانِ جاغوری
باز محمد شیری / از هزاره‌های جغتوی غزنی
باسی / طایفه‌ای در مالستان
باشی / سردسته و سرکارگر
باغبان‏سنگ‏پنجه / قریه‌ای در قلعه‌نو ولایت بادغیس
باغ بسم‏الله / کتاب، در خوشنویسی بسم‌الله
باغ پایین / قریه‌ای در ولسوالی دوشی ولایت بغلان
باغچار / منطقه‌ای در ولسوالی ارزگان خاص ولایت ارزگان
باغُ‏چَری / یکی از چهار دستۀ طایفۀ جاغوری
باغ‏چقورک / محله‌ای در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان
باغچه خُدایی / قریه‌ای در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل
باغ‏دشتی‏ها / قریه‌ای در ولسوالی مُقُر ولایت بادغیس
باغران / از ولسوالی‌های ولایت هلمند
باغلر / قریه‌ای در قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس
باغ ملّاشاه / قریه‌ای در ولسوالی دوشی ولایت بغلان
باغ نظر / قریه‌ای در ولسوالی ده‌صلاح ولایت بغلان
باغ نو / قریه‌ای در مرکز ولسوالی تیوره، ولایت غور
بافندگی / صنعت دستباف از تار و موی گوسفند
باقر بیگ / از میران کمسان ارزگان
باقری، صادق / حقوق‌دان و استاد دانشگاه
باقلی (باقلا) / محصول زراعی
باقی بهادر / از بزرگانِ هزارۀ قلعه‌نو بادغیس
باقی‏زوار / از سران مالستان و جاغوری
باکس‏ها / قریه‌ای در ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز
بالاحصار بلخ / مکان باستانی در بلخ
بالامرغاب / از ولسوالی‌های ولایت بادغیس
بام‏سرای / قریه‌ای در ولسوالی مرکز ولایت بامیان
بامیان پایتخت شکوه اساطیری / کتاب، در معرفی بامیان
بامیان، تلویزیون / رسانۀ دیداری بامیان
بامیان خاستگاه هزاره‏ها / کتاب، دربارۀ تاریخ و پیشینۀ قوم هزاره
بامیان در باستان و داستان / کتاب، در زمینۀ معرفی بامیان
بامیان / نشریۀ فرهنگی خبری
بامیان / ولسوالی مرکز بامیان
بامیان / ولایت
بامیانی، محمدابراهیم / نویسنده و محقق تاریخ شفاهی
بانگ کلاغ / باور
بانگ ناوقت مرغ / باور
باهنر، علی‏یاور / خوشنویس و عالم دینی
بایان / قریه‌ای در ولسوالی پل‌حصارِ اندراب
بای‏بُوغَه / از طایفه‌های هزاره
بایقوبی / قریه‌ای در ولسوالی حصۀ اول بهسود ولایت میدان وردک
بایلوغ / قریه و مرکز ولسوالی دایچوپان ولایت زابل
بت درۀ کَکْرَک / مجسمۀ باستانی
بته‏پر / قریه‌ای در ولسوالی خوست و فرنگ ولایت بغلان
بُتْیان / قریه‌ای در ولسوالی شیخ‌علی ولایت پروان