15 جولای, 2024

4 دیدگاه

 1. 1

  محبوب عزیزی

  دانشنامه هزاره، وایجاد حساسیت ها.

  درطی روزهای گذشته درمورد مقالات، مدخلها ومحتویات دانشنامه هزاره، انتقادهای جمعی وهمگانی درداخل وخارج از افغانستان صورت گرفت. توجه اذهان عمومی واهل علم و قلم را به خود جلب وتمام اقشار جامعه دراین مورد بی تفاوت نمانده با جدیت اظهار نظرنمودند.
  بانظرات موافق یامخالف خویش درحرفه ی بودن ونبودن کارها، مسلکی عمل نمودن و ننمودن، بیطرف بودن و نبودن دست اندر کاران آن باجدیت ابراز نظر کردند که این شیوه، امتیاز بزرگ درجامعه امروز ما ونوید بخش جامعهء روشن وپویایی فردامی باشد، زیرا که بابصیرت وآینده نگری برای حفظ ارزشهای تاریخی،فرهنگی وسیاسی مردم خویش ونسل های آینده حساس هستند.
  اما بیدون کدام حب وبغض شخصی می توان گفت که، حساسیت نسل آگاه امروز درقبال سرنوشت جمعی به خوبی قابل درک وتحلیل است، ازاین منظر که؛ مدخلهای که امروز با بار منفی یامثبت ثبت دانشنامه شده یامی شود سندی است ازحوادث گذشته وحال هزاره. ازلابلای تمام گفتارها وانتقادها چیزی که مشخص هست این است که، آنچه درآینه ی چشمان تاریخ اتفاق افتاده وتاریخ شاهد آن بوده، بیدون کم وکاست ثبت شود. که یکی ازارزشهای تاریخ نیز همین است که حوادث ورخدادهای تاریخی به گونه ی مستند ودست نخورده بیدون دخل وتصرف گزینشی افرادثبت شود، نه آنگونه که افراد بخواهند!. آنچه امروز در دانشنامه ازوقایع تاریخی وفرهنگی گذشته وجریانات امروز ملت هزاره ثبت می گردد سندی خواهد شد برای نسل فردای این ملت که هیئت علمی دانشنامه شاید آن رابادرایت وتعهد فکری یا باسهل انگاری وتعهد ناپزیری انتخاب وبه عنوان دانشنامه هزاره، سندی به نام هزاره ثبت تاریخ نموده اند.
  بنا براین خاست ملت هزاره از تمام دست اندرکاران دانشنامه این است که، این اثر باید مصدر افتخار وغرور هزاره برای نسلهای بعد ازما باشد نه مایه ی شرمساری و سرفکندگی تاریخی.
  یکی ازبزرگترین رخداد تاریخی برای ملت هزاره (شهید وحدت ملی بابه مزاری) و آرمان عدالت خواهی او می باشد که برای مردم ماهمان خط سرخیست که درمراحل دشوار وسر نوشت ساز جمعی هزاره، حرف آخر را خواهد زد واین موضوع را به نام دانشنامه هزاره نمیتوان برهزاره تحمیل نمود و ازآن طرف شهید مزاری را که هویت ملی هزاره می باشد، تحت عنوان دانشنامه نویسی مدرن و مسلکی، ازتاریخ هزاره بامصلحت یگ عده که همیشه درشکار چنین فرصتی به کمین نشسته اند حذف نمود.
  همانگونه که همه شاهد چاپ اتنوگرافی اقوام افغانستان نیز بودیم ودیدیم که آنچه را یگ عده در مورد هزاره خواستند، گفتند ونویشتند، نه آن واقعیت های که تاریخ به عنوان یگ شاهد عادل وبیطرف ناظر آن بوده ودر حافظه همیشه ماندگارش آن را ثبت نموده، اما وقتی که پای حقیقت و تحقیق به میان آمد، حاصل تمام زحمات تبعیض آمیز وغیر انسانی شان یگشبه برباد رفت و واقعیت بر دروغ پیروز گشت.
  اما، من با شناختی که ازتعدادی ازشخصیتهای گرانمایه وعزیزی که در نهاد دانشنامه دارم، براصلاح وتداوم ان امیدوارم ونیز باور دارم که باحضور آن عزیزان درآن نهاد، دانشنامه اصلاح وبه خاست ونظر مردم وحامیان دانشنامه احترام گزاشته می شود.
  درپایان از هیئت محترم مدیره وهیئت محترم علمی دانشنامه با صمیمیت تقاضا می گردد این که به خاست وانتقاد های مردم خویش وحامیان دلسوز دانشنامه در داخل وخارج توجه جدی مبتنی براعتماد واحترام متقابل داشته باشند.
  جهت کسب اعتماد مردم به نهاد دانشنامه وبرگر داندن آرامش به اذهان عمومی، پیشنهاد می نمایم این که.
  1 : تشکیل جلسه فوری وعمومی در نهاد دانشنامه وبحث روی خاست ها وانتقادات مردم جهت اصلاح دانشنامه.
  2 : ریس شورای علمی، ریس هیئت مدیره ومسئول ویراستاری دانشنامه برای مردم واضح سازند که کدام یکی درانجام کارخود ضعف داشته.
  اگر این کار صورت گیرد ضعف ها وکوتاهی ها مشخص خواهد شد.
  3 : اصلاحات وتغیرات جدی در ساختار اجرائی و مدیریتی دانشنامه.
  4 : مشوره بااهل قلم وشخصیت های متعهد وخبره ودرخواست همکاری با دانشنامه
  5 : تفتیش وبررسی دقیق وعلمی ازمدخل های دانشنامه زیر نظر یگ هیئت فنی ومشخص که پاسخگوی انتقادات مردم باشد وهم توان اصلاح اشتباهات را داشته باشد.
  6 : بعد از ویرایش وتغیرات جدی، یگ جلد آزمائشی چاپ ودرخدمت خبرگان علمی وروشنفکران صادق به مردم وتاریخ خود ونیاکان خویش قرار داده شود بعد ازمطالعه و تصحیح،چاپ آن آغاز گردد.
  در صورت پافشاری بنیاد دانشنامه برگفته های قبلی وعدم توجه به انتقادات اکثریت مطلق مردم وحامیان دانشنامه، شاید شرایط قبل ازچاپ وشرابط فعلی آن درمورد حمایت ازدانشنامه کاملا تغیر کند.
  سپاسگزارهمه خواهران وبرادران.

  پاسخ
  1. 1.1

   manager

   با سپاس از عزیزی گرامی، نقد و پیشنهادهای شما از سوی شورای علمی و مدیریتی دانشنامه به دقت بررسی خواهد شد

   پاسخ
 2. 2

  Zamen jaffery

  نویسندگان این. دانشنامه به رهبر شهید توهین کردند کسانیکه که میخواهند دانش نامه بی نویسند باید خیرد داشته باشند به این نمی شود گفت دانش نامه هزاره باید نامش را کشکول هزاره میذاشتن چونکه در کشکول قصه افسانه است شعر است مسایلی سیاسی است مسایلی مذهبی است این دانش نامه با کشکول هیچ فرق نداره باید این کشکول هزاره دوباره باز بینی شود و از تمام مردم هزاره معضورت خواهی کند

  پاسخ
  1. 2.1

   manager

   با سپاس از جناب جعفری، در دانشنامه هزاره قصدی برای توهین به هیچ فردی به شمول استاد مزاری وجود ندارد. پاسخهای تفصیلی ما را دنبال کنید و اگر قناعت حاصل نشد، منتظر دریافت نظرات بیشتری از سوی شما هستیم

   پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *