19 جولای, 2024

بنیاد دانشنامۀ هزاره

بنیاد دانشنامۀ هزاره یک نهاد پژوهشی مستقل و غیرانتفاعی است که در سال‌ ۱۳۹۱ ش با هم‌فکری و مشاورۀ گروهی از استادان دانشگاه و پژوهشگران در کابل پایه‌گذاری شد. هدف اصلی از تشکیل بنیاد دانشنامه تدوین دانشنامۀ هزاره است. بنیاد دانشنامه هزاره در بریتانیا ثبت شده و کادر اداری و علمی بنیاد به شمول اعضای شورای علمی، کارشناسان و مؤلفان در کشورهای مختلف جهان حضور دارند.

اعضای بنیاد دانشنامه

ارکان بنیاد دانشنامه عبارت‌اند از: الف) هیئت مؤسسان؛ ب) هیئت مدیره/ شورای عالی اداری ؛ ج) هیئت امنا؛ د) شورای علمی. فهرست کامل کادر بخش‌های مختلف به شمول اعضای شورای علمی، کارشناسان و مؤلفان در اینجا آمده است.

انتشار جلد اول

از ابتدای سال ۱۳۹۴ خورشیدی تدوین و نگارش جلد اول دانشنامه آغاز شد و سرانجام جلد اول دانشنامه در زمستان ۱۳۹۷ از چاپ برآمد. این جلد به دنبال یک رشته نقدها و دریافت نظر کارشناسان بعد از دو سال بازنگری ویراست دوم جلد اول با حجم بیشتر و اضافات جدید در زمستان سال ۱۳۹۹ خورشیدی منتشر شد.

اپلیکیشن هزاره پدیا

اپلیکیشن «هزاره‌پدیا» تمامی مقالات جلد نخست دانشنامه هزاره را در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد و تازه‌ترین اطلاعات به دست آمده در رابطه با مدخل‌ها را منتشر خواهد کرد. در هزاره‌پدیا به تدریج و پیوسته مقالات جلدهای بعدی نیز بارگذاری خواهد شد. مقالات دانشنامه هزاره به صورت الفبایی تنظیم شده و از طریق این نرمافزار به صورت موضوعی نیز قابل جستجو است.
با عضویت در اپلیکیشن هزاره‌پدیا،‌ میتوانید به معلومات متقن، جامع و به دور از ارزش‌داوری در حوزه‌های گوناگون جامعۀ هزاره دسترسی پیدا کنید. دانشنامۀ هزاره، تمامی عرصه‌های تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و جغرافیایی مردم هزاره را از گذشته و حال دربر می‌گیرد و هرگونه دست‌آورد تازۀ پژوهشی را به زودترین فرصت منتشر خواهد کرد.

موضوعات دانشنامۀ هزاره

مقالات دانشنامۀ هزاره در موضوعات زیر است:
1. منطقه (ولایت، ولسوالی، منطقه و قریه، آبدات، پدیده‌های طبیعی)؛
2. احزاب (گروه‌ها و انجمن‌ها)؛
3. تاریخ (جغرافیای تاریخی، وقایع و رویدادهای تاریخی، شخصیت‌های تاریخی)
4. گیاهان (دارویی و غیردارویی)؛
5. جانوران؛
6. ابزارها؛
7. صنایع دستی؛
8. شخصیت‌های هزاره (شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی، شخصیت‌های مذهبی، شخصیت‌های علمی، شخصیت‌های فرهنگی)؛
9. رسانه‌ها (مجله، روزنامه، سایت، تلویزیون و رادیو)؛
10. کتاب‌ها
11. . طوایف (دای‌ها، طایفه‌ها، قبیله‌ها)؛
12. آداب و رسوم ( آوازها، رسوم مذهبی، عرفی و فرهنگی، افسانه‌ها، بازی‌ها، غذاها، شیوۀ تداوی امراض)؛
13. آلات موسیقی؛
14. مشاغل؛
15. معماری (انواع و اجزای خانه‌های هزارگی)؛
16. عنوان‌های اجتماعی.